KVO

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

juli 2017

 

Er is een waarschuwing afgeven door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) met betrekking tot een kwetsbaarheid in de beveiliging van smartphones en tablets voor zowel Apple als Android (Samsung e.d.). Door misbruik van deze kwetsbaarheid via wifi kan een aanvaller, mits aanwezig in hetzelfde wifi netwerk, volledige toegang tot het apparaat verkrijgen. Apparaten zonder de laatste beveiligingsupdates zijn kwetsbaar.

Beveiligingsupdates zijn beschikbaar voor door fabrikanten ondersteunde apparaten op basis van iOS en Android. Het NCSC adviseert organisaties direct de updates te installeren en te inventariseren of zij apparaten in beheer hebben waar geen patches voor beschikbaar zijn. Het dwingend advies is dan ook om direct de beveiligingsupdates te installeren op je smartphone en tablet. Gelukkig is dat redelijk simpel om uit te voeren: Kijk op onderstaande link voor de handleiding:

https://veiliginternetten.nl/themes/mobiel/situatie/basisbeveiliging-mobiel/ik-wil-mijn-tablet-smartphone-updaten/

Feiten:

  • Onderzoekers van Exodus Intel hebben een kwetsbaarheid gevonden in Broadcom wifichips en deze 'Broadpwn' genoemd.
  • Kwetsbare Broadcom-wifichips worden gebruikt in veel smartphones en tablets.
  • De onderzoekers hebben de beschreven kwetsbaarheid uitgebreid beschreven en een exploit ontwikkeld die zich als worm kan verspreiden.
  • Apparaten met de kwetsbare chip kunnen besmet worden als wifi ingeschakeld is. Het is onduidelijk of het uitschakelen van wifi besmetting tegen gaat.
  • Via de kwetsbaarheid kan volledige toegang verkregen worden tot de wifichip en vervolgens tot het apparaat waar deze chip in zit.
  • Dit is de tweede keer dat een dergelijke kwetsbaarheid in wifichips bekend wordt.


Duiding:

  • Het wegnemen van de kwetsbaarheid is alleen mogelijk door het installeren van een beveiligingsupdate.
  • Beveiligingsupdates zijn alleen beschikbaar als de fabrikant van het apparaat deze ontwikkelt en beschikbaar stelt.
  • Apparaten waarvoor geen updates en patches verschijnen, zullen kwetsbaar blijven.
  • Het is aannemelijk dat in de toekomst vaker kwetsbaarheden in dergelijke chips in apparaten gevonden en ook misbruikt worden.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Speciaal aanbod Cyber Risico Scan


Geachte heer, mevrouw,

Wist u dat 60% van het mkb wel eens slachtoffer is geweest van cybercriminaliteit? Veel ondernemers zijn zich hier niet bewust van. Inzicht in de kwetsbaarheden oplossingen om je goed te beveiligen kunnen een hoop ellende en geld besparen. Namens MKB-Nederland en het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) bieden we u daarom 25 gratis Cyber Risico Scans aan om onder uw leden weg te geven. Een cadeau voor u en voor uw leden!

Op basis van een aantal gegevens wordt de website (en evt. het bedrijfsnetwerk) gescand op kwetsbaarheden. Daaruit volgt een rapport met kwetsbaarheden van hun digitale omgeving en met oplossingen dit te verbeteren. Hierbij geldt: op=op!

Onderstaande mail kunt u één-op-een doorzetten richting uw leden. Zijn uw leden collectieven? We hebben per terrein 25 scans gereserveerd voor ondernemers. Om het gemakkelijk te maken vindt u de mail ook hier.

Meer informatie:
Projectleider Veilig Zakelijk Internetten: Coen van den Berg, berg@vnoncw-mkb.nl
Projectleider KVO-B: Onno Keuker, keuker@vnoncw-mkb.nl
 

Stuur onderstaande mail door naar uw leden:

 

Wist je dat 60% van het mkb slachtoffer is geweest van cybercriminaliteit? Is jouw digitale omgeving wel voldoende beschermd? Om het veiligheidsniveau van jouw website en netwerk te toetsen bieden wij een eenvoudige scan aan! Hiermee kun je mogelijke kwetsbaarheden boven water halen en je in de toekomst met behulp van praktische tips beter wapenen tegen cybercriminaliteit.

Er zijn nog maar 25 scans beschikbaar! Wil jij GRATIS op de hoogte gesteld worden van het beveiligingsniveau van jouw website? Laat dan de Cyber Risico Scan t.w.v. €300,- nu uitvoeren! De scan wordt je tijdelijk kosteloos aangeboden door MKB-Nederland en VNO-NCW, gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Claim je scan!

 

MKB-Nederland | Bezuidenhoutseweg 12 | Postbus 93002 | 2509 AA DEN HAAG
+31 (0)70 349 09 09 | www.mkb.nl
 

U kunt u zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief | Ook reacties zijn welkom | Disclaimer

 

Westermaat heeft sinds 2012 het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In samenwerking met bedrijven, politie en brandweer wordt er gestructureerd gewerkt aan terugdringen van vormen van criminaliteit en overlast en verbeteren van de veiligheidssituatie. Het KVO certificaat is een gezamenlijk initiatief van de Ondernemersvereniging Westermaat en Coöperatie Westermaat Campus U.A.

 

klik hier voor het behaalde certificaat (pdf)

 

De belangrijkste punten van KVO zijn:

 

1) Verminderen van het aantal inbraken

2) Organiseren van collectieve beveiliging

3) Stimuleren van het doen van aangifte bij de politie

4) Voorlichting over in- en externe veiligheid

 

Waarom aangifte doen na een incident?

Het is belangrijk dat bedrijven altijd bij de politie aangifte doen van misdrijven. Belangrijk voor burgers en ondernemers zelf, omdat zij de aangifte nodig hebben om bijvoorbeeld een schadeclaim in te dienen bij de verzekering. Maar ook belangrijk voor de politie, omdat zij op die manier meer inzicht krijgt van wat er in haar werkgebied gebeurt en er bij de inzet van personeel rekening mee kan houden en prioriteiten kan aangeven.

 

Ondernemers denken vaak dat aangifte doen geen zin heeft. De politie weet daardoor niet/of te weinig, wat er speelt op het Westermaat. Met als gevolg dat er niets gebeurt. Waardoor ondernemers weer gesterkt worden in hun mening dat aangifte doen geen zin heeft.

 

De politie verricht sinds enige tijd extra inspanningen om de aangiftebereidheid te vergroten. Er word duidelijk geïnvesteerd in verdere professionalisering van het aangifteproces. Extra service, zoals de internetaangifte (www.politie.nl) het opnemen van de aangifte op de plaats van bijvoorbeeld naar aanleiding van een gepleegde bedrijfsinbraak. Via www.politie.nl kunt u aangifte doen van (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal of diefstal uit een auto. Ook kunt u via de website aangifte doen van vernieling. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om aan het bureau uw aangifte te doen .

De politie gebruikt de binnengekomen gegevens om eventueel extra te surveilleren en nader onderzoek te verrichten en dader(s) aan te houden.

 

De werkgroep KVO 2012 bijeen bij Hobbelink Efficiency voor kantoor