AED

AED

 

Het parkmanagement heeft het initiatief genomen om de beschikbaarheid en inzetbaarheid van AED’s op het bedrijvenpark te vergroten. Hierbij doen wij een oproep om uw AED aan te melden bij www.hartslagnu.nl

 

Wanneer uw AED is aangemeld bij hartslagnu.nl dan kan uw AED via 112 ook ingezet worden bij een hartstilstand rondom uw bedrijf. Hierbij wordt een straal van 1000 meter gehanteerd.

 

De belangrijkste punten op een rij:

• De aanwezigheid van een AED in uw bedrijf verhoogd bij een plotselinge hartstilstand de overlevingskans aanzienlijk.
• Zorg dat uw AED altijd bedrijfsklaar is, raadpleeg zo nodig uw leverancier over onderhoud en garantie.
• Plaats de AED op een makkelijk traceerbare, zichtbare en goed bereikbare plek zoals een receptie. Deze plek dient tevens droog, stof en vorstvrij te zijn.
• Maak uw medewerkers en bezoekers attent op de aanwezigheid van een AED door bijvoorbeeld pictogrammen. Er zijn pictogrammen voor de ingang beschikbaar,
bezoekers kunnen immers ook hulpverleners zijn.
• Zorg voor voldoende AED opgeleide hulpverleners binnen uw bedrijf die door
middel van herhalingslessen hun kennis en geoefendheid op peil houden.
• Wij adviseren uw AED aan te melden bij hartslagnu.nl, het alarmeringssysteem van www.hartslagnu.nl

Uiteraard worden ook uw hulpverleners opgeroepen zich bij hartslag.nu aan te melden.

 

www.harslagnu.nl werkt als volgt:

Bij een telefonische 1-1-2 melding van een (mogelijke) circulatiestilstand worden protocollair door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd.

Het systeem bestaat onder andere uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED's.