Doel van de vereniging

De vereniging heeft ten doel...

  1. het functioneren als klankbord en als belangengroep bij de contacten tussen enerzijds de leden van de vereniging en anderzijds de overheid en overige instanties, waarmede ten behoeve van de leden contacten worden onderhouden;
  2. het bevorderen van onderlinge contacten tussen de op het bedrijventerrein Westermaat gehuisveste ondernemingen en speciaal tussen de leden van de vereniging (synergie), ondermeer door een jaarlijks te houden 'Westermaat Dinner';
  3. het ondernemen van gezamenlijke acties ten behoeve van de op het voornoemde bedrijventerrein gehuisveste ondernemingen, zoals verkeersvoorzieningen, milieuproblemen, beveiliging, groenvoorzieningen, public relationactiviteiten en het oplossen van knelpunten;
  4. al datgene wat verder voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk zou kunnen zijn.

 

Voordelen voor leden:

 

• Versterking van de lobby naar gemeente en andere overheden

• Deelname aan Algemene Ledenvergaderingen en netwerkbijeenkomst (Westermaat Diner)

• Vermelding op website

• Kosteloos deelname aan de collectieve inkoop door ons externe Parkmanagement bureau van o.a. Gas en Elektriciteit. 10% Korting op gebouw en bedrijfsactiviteiten gebonden verzekeringen, Collectieve korting op telefoonkosten, Collectief contract voor gebiedsbeveiliging en alarmopvolging, etc.

• Informatievoorziening over de ontwikkelingen op Westermaat d.m.v. digitale nieuwsflits.

 

Zie voor de details de pagina "Parkmanagement"